Prezentace PPP PRO a Fakulty restaurování na veletrhu Památky - muzea - řemesla 2016

Během prvního listopadového víkendu (4. – 5. 11. 2016) zavítala Fakulta restaurování Univerzity Pardubice do pravého křídla Průmyslového paláce Výstaviště v Praze - Holešovicích na veletrh Památky – Muzea – Řemesla 2016.

Na největším domácím mezioborovém veletrhu zaměřeném na péči o kulturní dědictví prezentují Fakulta restaurování spolu s projektem PPP PRO své aktivity od samotného počátku.  Letošní expozice představila vzdělávací a odborné aktivity Fakulty restaurování, aktuálně probíhající interdisciplinární projekty spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu v péči o kulturní dědictví a odborné i vzdělávací publikace vydané v posledních letech. S ohledem na velikost stánku byla většina aktivit prezentována formou posterů. Ve vitrínách, které byly na stánku k dispozici, byly vystaveny drobné zrestaurované objekty, makety a kopie uměleckých předmětů.

Pozornost kolemjdoucích mohly upoutat dvě praktické části expozice. V rámci první ukázky byl předváděn mobilní rentgenfluorescenční spektrometr Tracer III SD, nacházející uplatnění zejména v oblasti materiálových průzkumů objektů kulturního dědictví. Mobilní rentgenfluorescenční analýza je neinvazivní metoda poskytující informaci o prvkovém zastoupení měřeného místa přibližné velikosti 3 mm. Přístroj, který na stánku prezentovala Ing. Petra Lesniaková, Ph.D., lze využít na celé škále objektů, například nástěnných malbách, polychromovaných kamenných a dřevěných sochách, knižních iluminacích nebo závěsných obrazech.

V restaurátorské části se vystřídali zástupci Ateliéru restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů a Ateliéru restaurování kamene. Asistent Ateliéru restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů MgA. Ivan Kopáčik za asistence studentky Martiny Zychové v druhé praktické expozici demonstrovali průběh šití knižního bloku na šicím stávku způsobem přímého stehu na jednoduché motouzové vazy a dva zapošívací stehy.

V expozici stánku Fakulty restaurování byl také prezentován Ateliér restaurování a konzervace uměleckých děl na papírové podložce. V tomto případě se jednalo o ukázku originálu restaurovaného díla adjustovaného v ochranném rámu, který byl doprovázen posterem zachycujícím stav díla před restaurováním a samotný průběh prací.

Asistent Ateliéru restaurování kamene MgA. Lukáš Brotánek a studenta Kateřina Šibravová věnovali svůj výklad barevným vrstvám na uměleckých dílech z kamene a souvisejících materiálů.   

Zájemci mohli na stánku fakulty získat nejen informace o studiu a studentských stážích, ale také o specializovaném vybavení fakultních pracovišť, vč. nejmodernější přístrojové techniky.  

Fotogalerie: Konference 2012

Všechny fotografie konference-2012-03.jpg konference-2012-10.jpg