Mezioborové setkání k problematice renesanční štukové výzdoby v Bučovicích

Na tradiční setkání k analýzám starších projektů restaurování navázalo v pátek 23. listopadu 2018 setkání na státním zámku v Bučovicích. 

Renesanční štukové dekorace reprezentativních prostor zámku v Bučovicích představují jedinečný příklad tohoto typu výzdoby ve středoevropském prostoru. Cílem setkání bylo představit současný stav poznání a nejnovější zjištění komplexního průzkumu v širších souvislostech a v kontextu dobového vývoje této uměleckořemeslné techniky. Zatímco první část setkání byla věnovaná příspěvkům osvětlujícím uměleckohistorický význam objektu, dokumentaci starších restaurátorských zásahů nebo nová zjištění restaurátorských a technologických průzkumů, v odpolední části zamířily čtyři desítky účastníků do historických prostor, aby se přímo na místě seznámili s konkrétními zjištěními a mohli diskutovat otázky související s památkovou či uměleckohistorickou hodnotou a posunem dnešního poznání i interpretace této významné památky.

Fotogalerie: Konference 2013

Všechny fotografie konference-2013-03.jpg konference-2013-07.jpg