Slavnostní zahájení projektu

Úvodní diskusní setkání zástupců partnerských institucí vznikající sítě PPP PRO se konalo dne 24. ledna 2011 v Litomyšli. Setkání slavnostně zahájili hlavní odborný garant projektu doc. Jiří Novotný, ak. soch. společně s děkanem Fakulty restaurování Ing. Karolem Bayerem.

V bloku diskusního setkání představili přítomní zástupci partnerů své instituce, náplň jejich aktivit na poli ochrany kulturního dědictví a přítomným přednesli také své vize o způsobu a možnostech zapojení do projektu.

Zajímavé podněty k dalším aktivitám projektu přinesl druhý blok diskuse, během níž se postupně vykrystalizovalo několik témat, které přítomní považují za nejvíce aktuální, ať už se jedná o úlohu a postavení technologů v systému památkové péče, otázky autenticity a role zadavatele restaurátorského zásahu či rezervy v profesním a odborném vzdělávání pracovníků památkové péče.

Podnětné připomínky zazněly i k celkovému smyslu, zaměření a konkrétním výstupům projektu PPP PRO. Setkání pokračovalo druhou částí jednání, kde zazněly základní informace o projektu PPP PRO a proběhla diskuse o dalších tématech diskusních setkání a lokacích vhodných pro stáže i analýz starších restaurátorských projektů. Na závěr setkání byly schváleny také zásady spolupráce projektových partnerů.

Fotogalerie: Stáže v aplikačním sektoru

Všechny fotografie staze_03.JPG staze_04.JPG