Vyšel sborník z konference Muzea, památky a konzervace 2014

V elektronickém recenzovaném sborníku, který je zdarma ke stažení v sekci Dokumenty, případně na internetových stránkách Vydavatelství Univerzity Pardubice, je zveřejněno celkem 17 příspěvků, které zazněly na stejnojmenné konferenci pořádané ve dnech 20.-21. 5. 2014 v Litomyšli. Svou odbornou prací se prezentují mladí autoři z Univerzity Pardubice, Fakulty restaurování, Vysoké školy chemicko-technologické, Přírodovědecké fakulty Univerzity Pardubice aj.

Fotogalerie: Pro zájemce o zapojení

Všechny fotografie pro-zajemce-01.jpg pro-zajemce-03.jpg