Absolventi Fakulty restaurování prezentovali v Litomyšli své závěrečné práce

Ve čtvrtek 8. prosince 2016 proběhl v aule Piaristické koleje v Litomyšli Prezentační seminář závěrečných prací úspěšně obhájených v akademickém roce 2015/2016 na Fakultě restaurování. Prezentované bakalářské a magisterské diplomové práce svým obsahem představovaly průřez všech čtyř bakalářských a dvou magisterských studijních oborů.

Na jednodenním semináři, který uváděl a moderoval PhDr. Pavel Petr z Katedry humanitních věd Fakulty restaurování, zaznělo celkem jedenáct příspěvků. Texty těch vybraných budou zároveň zařazeny do připravovaných čísel časopisu e-Monumentica. Prezentace si mohou přihlášení uživatelé stáhnout v sekci Dokumenty.


Program semináře:

10.00     PhDr. Pavel Petr, KHV FR Litomyšl: slavnostní zahájení semináře, úvodní slovo.

10.20     BcA. Alena Fecskeová: Restaurování olejomalby na papíru Krajina s horskými štíty asi od Augusta Piepenhagena, MG v Brně; (prezentace bakalářské práce).

10.40     BcA. Jana Háková: Restaurování suchého pastelu na papíru Portrét ženy v zeleném od Karla Špillara, GASK; (prezentace bakalářské práce).

11.00     BcA. Zuzana Nohejlová: Restaurování olejomalby na papíru Vdolečky od Jos. Navrátila, GASK; (prezentace bakalářské práce).

11.20     BcA. Eva Barbuščáková: Komplexné reštaurovanie Postily z roku 1629; (prezentace bakalářské práce).

11.40     MgA. Kateřina Beranová: Porovnání fixativů pro techniku pastel; (prezentace diplomové práce).

12.00 – 13.30     polední pauza

13.30     MgA. Petra Zítková: Možnosti konsolidace sádry a fixace barevných vrstev na sádrovém podkladu pro restaurování polychromované sádrové plastiky; (prezentace diplomové práce)

13.50     MgA. Barbora Glombová: Restaurování polychromované sochy svatého Václava z Národního muzea, Odolnost retušovacích prostředků vůči stárnutí; (prezentace diplomové práce)

14.10     MgA. Kateřina Šikolová: Problematika restaurování objektů z papírmašé. Restaurování loutek ze dvou inscenací ze sbírek Muzea loutkářských kultur v Chrudimi; (prezentace diplomové práce)

14.30     BcA. Kateřina Samková: Komplexní restaurování souboru rukopisů z 2. poloviny 15. století. Kronika trojánská, Kronika o Štilfrídovi, kronika O životě a skutcích Alexandra Velikého; (prezentace bakalářské práce)

14.50     BcA. Luisa Wáwrová: Restaurování perokresby na papíru od Jana Preislera Studie k obrazu Černé jezero Východočeská galerie v Pardubicích;. (prezentace bakalářské práce)

15.10     BcA. Adéla Škrabalová: Restaurování malovaných výjevů v kapli sv. Václava v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech; (prezentace bakalářské práce)

15.30     Ukončení semináře


Fotogalerie: Pro zájemce o zapojení

Všechny fotografie pro-zajemce-08.jpg pro-zajemce-02.JPG