Do třetice všeho dobrého: Fakulta restaurování se úspěšně prezentovala na veletrhu Památky 2014

Ve dnech 23.–24. října 2014 představila Fakulta restaurování své vzdělávací a odborné aktivity na největším domácím oborovém veletrhu zaměřeném na péči o kulturní dědictví – veletrhu Památky 2014. Tato akce se díky iniciativě společnosti INCHEBA na pražském výstavišti koná od roku 2012. Fakulta restaurování zde prezentuje své aktivity od samotného počátku a každým rokem se realizační tým snaží přinést odborné i laické veřejnosti aktuální informace a materiály o nových vědeckovýzkumných a vzdělávacích aktivitách a projektech.

Hlubší pohled do odborných a vzdělávacích aktivit, které na půdě Fakulty restaurování probíhají, nabídli návštěvníkům veletrhu akademičtí pracovníci Katedry chemické technologie. Pozornost kolemjdoucích upoutaly praktické demonstrace průzkumů uměleckých děl, především ukázky sondážního průzkumu olejomaleb kombinovaného s infračervenou reflektografií. Tímto postupem lze zjistit nejen vrstvení malby a výskyt druhotných doplňků – tmelů a retuší, ale například i existenci podkresby, popřípadě autorských úprav obrazu. Přímo před jejich očima se odhalovala netušená tajemství ukrytá pod povrchem obrazů. Na související prezentaci se mohli zájemci dozvědět mnoho o tom, jak je nejmodernější přístrojová technika a dovednost práce s ní zaváděna do praktické výuky. Velkou zásluhu mají na tom právě rozvojové projekty OPVK, realizované v posledních letech na Fakultě restaurování, konkrétně projekt Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu (PPP PRO),č.p. CZ.1.07/2.4.00/12.0036.

Další zajímavé informace přinesla prezentace Ateliéru restaurování uměleckých děl na papíru a Ateliéru restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů. Vedle akademických pracovníků připravených zodpovědět otázky týkající se charakteru studia zde nemohly chybět ani ukázky praktických dovedností studentů Fakulty restaurování. I v práci obou ateliérů (a samozřejmě nejen jich) je vidět, jak studentské zahraniční stáže výrazně přispívají k inovaci studia k rozšíření záběru zkušeností studentů i o mezinárodní rozměr.

Fotogalerie: Stáže v aplikačním sektoru

Všechny fotografie staze_04.JPG staze_05.JPG