Projekt PPP PRO slavnostně ukončen

Poslední diskusní setkání zástupců partnerů sdružených díky projektu PPP PRO v partnerské síti Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu se konalo ve středu 11. prosince 2013 v Litomyšli v salónku hotelu Aplaus.

V úvodní části setkání provedla projektová manažerka, Dr. Martina Hucková, vyhodnocení projektu a seznámila účastníky setkání s výsledky, kterých bylo dosaženo, Účastníci konstatovaly, že byly splněny všechny cíle, které si projekt PPP PRO kladl:

  • Zástupci partnerských institucí i členové cílové skupiny projektu se zapojili do diskuse o aktuálních otázkách oboru prostřednictvím diskusních setkání a panelových diskusí. Platforma pro památkovou péči se tak stala významným hybatelem pozitivních změn, které přispěly k lepšímu přenosu znalostí a vytvořily prostor pro předávání a sdílení názorů, který v budoucnu vyústí ve společné interdisciplinární projekty.
  • Díky stážím v aplikačním setkoru jsme připravili odborníky z řad mladých akademických pracovníků a studentů vyšších a vysokých škol na spolupráci v interdisciplinárních projektových týmech. Ohlasy absolventů stáží i zástupců akademického sektoru byly pozitivní a všichni zúčastnění nyní hledají cesty, jak stáže realizovat i v období udržitelnosti.
  • Vytvořili jsme chybějící komunikační a informační platformu ve formě internetového portálu pro podporu odborné komunity památkové péče, který usnadní navazování komunikace mezi členy oboru péče o kulturní dědictví a zjednodušší vznik nových projektů a interdidisciplinárních týmů mezi sektory.
  • Na Fakultě restaurování jsme vybudovali kontaktní centrum sítě pro památkovou péči, které reprezentuje partnerské instituce vůči veřejnosti a umožní navázání kontaktů v aplikační sféře, díky kterým bude snazší nalézt vhodné partnery pro budoucí projekty.

Účastníci setkání dále otevřeli otázky možné institucionalizace partnerské sítě a možné aktivity pro období udržitelnosti projektu PPP PRO. Nakonec odborný garant projektu, doc. Novotný, akad. soch., diskusní setkání a projekt PPP PRO slavnostně ukočil. Účastníci jednání se shodli, že přínost projektu pro tvorbu partnerské sítě v oblasti péče o kulturní dědictví byl mimořádný a činnost Platformy pro památkovou péči, restaurování a obnovu bude pokračovat i v následujících letech.

Fotogalerie: Analýzy projektů restaurování

Všechny fotografie ASP_23.jpg ASP_29.jpg