Originál, kopie, faksimile předmětem odborného setkání

Nahrazování původních uměleckých děl kopiemi, povětšinou z důvodu ochrany často vážně poškozeného či ohroženého originálu, je dlouhodobý trend v péči o památky. O tom, že aktuálnost tohoto tématu stále narůstá, svědčil i zcela zaplněný přednáškový sál, bývalý refektář kutnohorské jezuitské koleje, a více než 150 účastníků, kteří si přišli vyslechnout jedenáct přednášek reflektujících daný problém z pohledu restaurátorského, technologického a uměleckohistorického. Za všechny lze zmínit příspěvky Zdeňka Váchy, ředitele NPÚ, ú. o. p. v Brně, který shrnul minulé i současné významy klíčových pojmů a připomenul některé ze zásadních statí, které se v minulosti problematice vztahu originál - kopie věnovaly. Publikum zaujal i příspěvek Radky Šefců z Národní galerie v Praze či zahraničního hosta, Bedricha Hoffstädtera, někdejšího vedoucího restaurátorského oddělení SNG v Bratislavě.

Není zde prostor představit všechna témata a uvést všechny diskutující. Proto je záslužné, že i příspěvky z letošní konference získaly také svou tištěnou podobu. Články jsou ke stažení také na stránkách sdružení Arte-fakt. 

Konference na téma "Restaurování a ochrana uměleckých děl" pořádá již tradičně na půdě Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek, v posledních letech také za spolupráce a organizační podpory Fakulty restaurování a projektu PPP PRO.

Fotogalerie: Pro zájemce o zapojení

Všechny fotografie pro-zajemce-08.jpg pro-zajemce-07.jpg