Pozvánka na mezinárodní konferenci

QUO VADIS, PAMÁTKOVÁ PÉČE? Mezinárodní konference k výročí 25 let výuky restaurování v Litomyšli

Při příležitosti 25. výročí založení restaurátorského školství v Litomyšli bychom se rádi ohlédli za tím, kam restaurování, památková péče, i vzdělávání v těchto oborech za toto čtvrtstoletí dospěly. Je zřejmé, že minimálně na škole v Litomyšli šlo o vývoj zásadní. Tento vývoj byl důsledkem nejen postupného růstu instituce a její transformace na fakultu jako součást Univerzity Pardubice, ale i celkovým vývojem, kdy se Česká republika postupně začleňovala do svobodného evropského prostředí. Poslední čtvrtstoletí se neslo ve znamení rozvoje oboru jako celku nejen v Litomyšli a České republice, ale i v celém světě. Přineslo a dále přináší stále těsnější propojení restaurování s řadou dalších oborů, ať již z oblasti technických, humanitních, či přírodovědných. Hlavním motivem a cílem konference je právě důraz na tento vývoj a aktuální trendy v péči o hmotné kulturní dědictví.

8. - 9. 11. 2018, Litomyšl, Evropské školicí centrum (Zámecký pivovar)

Pořádá Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování a Arte-fakt, Sdružení pro ochranu památek

Fotogalerie: Otevření kontaktního centra

Všechny fotografie KC_01.JPG KC_02.JPG