Informační sítě a databáze v péči o kulturní dědictví

Třetí diskusní setkání s názvem "Informační sítě a databáze v péči o kulturní dědictví" proběhlo na půdě partnera projektu, Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. Jeho odborní pracovníci využili této příležitosti k představení nového systému MONDIS, který v současnosti vyvíjí vědecký tým složený z pracovníků ÚTAM a FE ČVUT.

V průběhu diskusního setkání zazněly tyto příspěvky:

  • Ing. arch. Z. Syrová, Ing. arch. J. Syrový: Aktuální možnosti Integrovaného informačního systému památkové péče
  • Mgr. Petr Horák: Muzejní a archivní databáze v oblasti restaurování
  • Ing. Ivana Kopecká: Přírodovědné referenční sbírky, knihovny a databáze
  • Ing. Jaroslav Valach: Poruchy nemovitých památek – znalostní systém pro analýzu, návrh intervencí a prevenci

Diskusní setkání se zaměřilo na aktuální problémy a možnosti využívání databázových systémů v různých sférách oblasti péče o kulturní dědictví. Jak vyplynulo z diskuse, přes modernost technologických řešení je základním předpokladem úspěchu závažnost a relevance informací, s nimiž databázové produkty pracují. Naprosto nezbytný pro úspěšnost a fungování databázových aplikací je vznik centrálních číselníků a thesaurů, ať už za pomoci napojení na mezinárodní standardy nebo spolupráce s dalšími institucemi, jako jsou národní autority. Ve všech případech se poukázalo také na nezbytnost dostupnosti a nenáročnosti aplikací z hlediska uživatele.

Fotogalerie: Diskusní setkání č. 18

Všechny fotografie ds18_08.jpg ds18_10.jpg