Diskusní setkání Nové tváře starých soch

Dne 7. listopadu 2016 se v Zámeckém pivovaru v Litomyšli uskutečnilo mezioborové diskusní setkání věnované jedinečnému výstavnímu počinu: instalaci románské sošky a nejstarší známé dřevěné skulptury u nás, tzv. Madony z Osíka v architektonickém návrhu Josefa Pleskota. 
Diskuse moderovaná Norbertem Schmidtem z Centra teologie a umění při KTF UK se soustředila na tři hlavní tematické bloky. Hosty a diskutujícími prvního bloku nazvaného "Konzervace a restaurování památky", byli mimo jiné Ing. Karol Bayer, děkan Fakulty restaurování, doc. Jaroslav J. Alt (FR UPa), Janka Hradilová (Laboratoř ALMA při AVU v Praze) a Michaela Ottová (Ústav pro dějiny umění FFUK), která se pokusila ve svém úvodním příspěvku zasadit dílo do umělecko-historického kontextu vývoje středověkého sochařství a ikonografického typu Sedes Sapientiae.
Druhý tematický blok "Prezentace díla" se snažil reflektovat výstavní počin z pohledu památkového i z pohledu současné muzejní praxe. K diskusnímu stolu zasedli mj. Vratislav Nejedlý z Národního památkového ústavu, prof. Petr Fidler (Katedra humanitních věd, FR UPa) a Jan Klípa (Národní galerie v Praze). Konečně třetí blok nazvaný "Muzealizace versus nový život" uvedl přímo Josef Pleskot, autor architektonického projektu instalace.
Jedinečnou příležitostí pro odbornou veřejnost byla komentovaná prohlídka instalace umístěné v kryptě piaristického kostela Povýšení sv. Kříže.

Fotogalerie: Diskusní setkání č. 18

Všechny fotografie ds18_02.jpg ds18_03.jpg