Dolní oblast Vítkovice - analýza projektu restaurování a památkové obnovy

Po delší přestávce proběhl v úterý 31. března 2015 další seminář spojený s analýzou vybraného památkového objektu, jeden z vůbec nejoblíbenějších formátů akcí pořádaných projektem PPP PRO, kdy byly odborné veřejnosti, především studentům a mladým, začínajícím odborníkům z péče o kulturní dědictví představeny významné akce památkové obnovy či restaurování.

Tentokrát se pozornost zaměřila na unikátní projekt obnovy plynojemu - Multifunkční hale GONG a obnovy areálu Dolní Vítkovice. Několik desítek účastníků se zúčastnilo nejen komentované prohlídky někdejšího průmyslového areálu spolu s vysokou pecí a její recentní unikátní architektonickou úpravou (kavárna dle projektu Josefa Pleskota) nebo objektem někdejšího plynojemu – nyní Multifunkční haly GONG, kde mohli v doprovodu odborníků i někdejších pracovníků diskutovat okolnosti památkové obnovy a míru zachování i dalšího využití areálu. Díky laskavé nabídce správy areálu Dolních Vítkovic bylo poskytnuto v prostorách kavárny zázemí pro následující seminář, na němž vystoupili představitelé všech hlavních stran, jež se na realizaci projektu památkové obnovy podíleli. Pozvání do diskuse přijali Ing. arch. Josef Pleskot, dále Ing. arch Eva Dvořáková, Ing. Petr Koudela a Ing. Jiří Michálek.

Fotogalerie: Analýzy projektů restaurování

Všechny fotografie ASP_15.jpg ASP_13.jpg