Konference 2013

Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví 2013

Termín konání: 23. - 24. května 2013
Místo konání: Zámecké návrší Litomyšl, Evropské školicí centrum
Organizátor: Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování v Litomyšli

Výstupní konference projektu Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu se konala ve dnech 23. - 24. května 2013, tedy v roce, na který připadlo výročí 20 let výuky restaurování v Litomyšli. Cílem druhého ročníku konference Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví bylo prezentovat cílové skupině a odborné veřejnosti výsledky projektu. Tématem konference bylo srovnání stavu mezioborové spolupráce u nás a v zahraničí a rozvíjení interdisciplinárního přístupu v oblasti péče o kulturní dědictví.

Program konference

23. května 2013

 • Jiří Kaše: Fakulta restaurování v proudu času a víru událostí. Vývoj, kontext, idea
 • Karol Bayer, Johannes Weber: Across borders and disciplines: 20 years of scientific cooperation between Vienna and Litomyšl for the sake of European cultural heritage
 • Miloš Solař: Poznámky k interdisciplinaritě v památkové péči a chvála Fakulty restaurování
 • Jiří Novotný: Interdisciplinarita a praxe
 • Josef Štulc: Restaurátorská etika a nový směr v konzervaci stavebních památek
 • Vratislav Nejedlý: Dvacet let a interdisciplinarita
 • Petr Horák: Výhry, prohry, přešlapy. Proměny památkové péče 20. století na příkladu několika objektů z městské památkové zóny Havlíčkův Brod
 • Vít Jesenský: Porozumění stavebnímu dílu jako profesní kompetence v péči o historické stavby
 • Thomas Danzl: Conservation of 20th century architecture: the contribution of the conservator/ restorer to an interdisciplinary approach illustrated by the conservation of the Bauhaus Buildings in Dessau and the Haus Tugendhat in Brno1998-2013
 • Christoph Herm: Naumburg Kolleg - Interdisciplinary Research into the West Choir of the Naumburg Cathedral
 • Gabriela Krist, Marija Milchin, Lisa Gräber: Conservational Case Studies from the Patan Royal Palace, Nepal – An International and Interdisciplinary Story

24. května 2013

 • Petra Hečková: Max Dvořák a objev kostela Sta Maria Antiqua v Římě
 • Pavel Waisser, Eliška Racková: Zámek v Litomyšli – příběhy fasád
 • Petra Lesniaková, Jan Vojtěchovský: Vstupní restaurátorský a technologický průzkum sgrafitové výzdoby zámku v Litomyšli
 • Robert Linke: Materials used for the Conservation of Mural Paintings in Austria – Past – Present – Future
 • Miloš Drdácký: Inovační zkušební postupy v péči o architektonické dědictví
 • Petr Kotlík: Konsolidanty kamene – historie a současnost
 • Petr Gláser: Poznámky k provádění restaurátorských průzkumů kamenosochařských památek na příkladu mariánského sloupu v Poličce
 • Jakub Ďoubal: Možnosti Využití laseru pro čištění kamenných památek v Čechách
 • Michal Ďurovič, Jan Pařez: Altmannovo panorama z roku 1640 - spolupráce Královské kanonie premonstrátů na Strahově s Národním archivem Praha na jeho záchraně
 • Jiří Bláha: Restaurování a prezentace dekorací zámeckého divadla v Českém Krumlově
 • Jan Novotný: Specifika dokumentace fyzického stavu vzácných knihovních exemplářů
 • Jan Šíblo: Příbramští ostrostřelci: z hlubin času a šera depozitářů na světlo světa

Ke stažení:

Fotogalerie "Konference 2013"

Všechny fotografie
 • konference-2013-15.jpg
 • konference-2013-09.jpg
 • konference-2013-12.jpg
 • konference-2013-10.jpg

Fotogalerie: Konference 2013

Všechny fotografie konference-2013-15.jpg konference-2013-09.jpg