Konference 2012

Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví 2012

Termín konání: 26. – 27. dubna 2012
Místo konání: Zámek Litomyšl, Kongresové centrum
Organizátor: Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování v Litomyšli

Reprezentativní prostory kongresového centra zámku v Litomyšli hostily ve dnech 26. – 27. dubna 2012 konferenci věnovanou tématu mezioborové spolupráce s názvem Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví. Akce poskytla prostor k setkání několika desítek odborníků z různých oblastí péče o kulturní dědictví a představovala tak úspěšné vyvrcholení první části projektu Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu, v níž šlo především o navázání kontaktů a vytvoření sítě vzájemných vazeb mezi nejrůznějšími profesemi a obory, které na péči o kulturní dědictví participují.

Program dvoudenní akce byl rozdělen do dvou tematických okruhů. Zatímco první den byl věnován příspěvkům reflektujícím ponejvíce teoretické zakotvení interdisciplinárního přístupu, referáty v průběhu druhého dne konference představily širokou škálu přístupů na úspěšných projektech a praktických příkladech mezioborové spolupráce.

Program konference

26. dubna 2012

 • Martin Horáček: Umění, dějepis umění a péče o památky: nesamozřejmé partnerství
 • Vít Jesenský: Teoretické předpoklady a realita interdisciplinarity v památkové péči se zaměřením na jejich řešení ve vzdělávání a v průzkumu a dokumentaci památek
 • Marek Krejčí: Nekonečný příběh památkové péče: Co všechno je a co už není kulturním dědictvím
 • Vojtěch Kouba: Možnosti ekonomického pohledu na kulturní dědictví: ekonomizace nebo animace?
 • Michal Novotný: Základní pojmy památkové péče v památkových zákonech aneb Je kulturní památka památkou?
 • Jaroslav Valach: Je možné uplatnit principy umělé inteligence v památkové péči?
 • Antonín Šimčík: Dokument o profesi restaurátora-konzervátora
 • Vladislava Říhová: Sbírky epigrafických a sepulchrálních památek jako prameny pro „život“ uměleckého díla
 • Pavel Waisser: Sgrafitová výzdoba zámku v Litomyšli jako fenomén hmotného i nehmotného kulturního dědictví
 • Petra Hečková: Proč číst Livia? Dějiny umění, klasická studia a kulturní dědictví ve středoevropském prostoru

27. dubna 2012

 • Jindřich Hodač: Praktické zkušenosti z mezioborové spolupráce při studentských projektech měřické dokumentace historických objektů
 • Aleš Kozák: Nový internetový portál PROPAMÁTKY
 • Nina Michlovská: Restaurování grottových objektů: Interdisciplinární přístup jako nutnost
 • Monika Hadová: Příklady restaurování v Muzeu Brněnska
 • Radek Horáček: Nedotýkejte se exponátů! Aktuální úkoly galerijní pedagogiky při zprostředkování kulturního dědictví
 • Kateřina Rozinková: Edukativní aktivity na SZH Bečov jako způsob prezentace kulturních hodnot
 • Pavel Fošumpaur: Interdisciplinární přístup ochrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi
 • Michal Panáček: Komplexní metodika pro výběr a zpracování náhradního kamene pro opravy kvádrového zdiva historických objektů

Ke stažení:

Fotogalerie "Konference 2012"

Všechny fotografie
 • konference-2012-07.jpg
 • konference-2012-09.jpg
 • konference-2012-05.jpg
 • konference-2012-06.jpg

Fotogalerie: Diskusní setkání č. 18

Všechny fotografie ds18_07.jpg ds18_08.jpg